Ελευθερία ή θάνατος

L
Αθανάσιος Τσιούρας

Ελευθερία ή θάνατος

Ίσως είμαι πολύ ευσυγκίνητος, αλλά δακρύζω όταν ακούω τον Εθνικό Ύμνο. Η υιοθέτηση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν ως Εθνικού μας Ύμνου αναγνωρίζει ότι ύψιστη αξία για το Έθνος μας, στοιχείο του πολιτισμού του ανά τους αιώνες, είναι η ελευθερία. Η πατρίδα μας ταυτίζεται με την ελευθερία. Ο πατριωτισμός μας είναι η επιδίωξη της ελευθερίας. Και το φοβερό δίλημμα «Ελευθερία ή θάνατος» (που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, αλλά οικουμενικό: το βρίσκουμε στην Αμερική, το βρίσκουμε στη Γαλλία — στις επαναστάσεις που ενέπνευσαν την Ελληνική) δεν είναι δίλημμα στην πραγματικότητα: είναι η κραυγή ότι η ανθρώπινη αξία βρίσκεται στην ελευθερία, ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν είναι ελεύθερος.

Αυτή είναι η κραυγή της 25ης Μαρτίου.

Δακρύζω όταν ακούω τον Εθνικό μας Ύμνο, επειδή η πατρίδα μας είναι η χώρα της ελευθερίας.